Coordonatori Administrarea Afacerilor:
 

Conf.univ.dr Camelia COJOCARU
Lect.univ.dr. Mihaela SANDU


Administrarea Afacerilor reprezintă o structură de licenţă din domeniul de studii Administrarea Afacerilor şi face parte din domeniul fundamental Economic.

  
      Studenţii de la specializarea Administrarea Afacerilor devin licenţiaţi în Ştiinţe Economice şi vor putea lucra în calitate de economişti în orice domeniu al pieţei muncii.
  
      Competenţele generale din cadrul specializării se bazează pe abilitatea de analiză şi sinteză a fenomenelor economice, pe cunoştinţe de bază necesare profesiei de economist, pe capacitatea de înţelegere a mecanismelor economiei de piaţă, pe capacitatea de a soluţiona probleme economice şi de a se adapta la procesul de integrare europeană, pe formarea unei gândiri logice şi dezvoltarea de aptitudini manageriale etc.
  
      Competenţele profesionale în cadrul specializării se bazează pe capacitatea de decizie ca agent economic, de lucru în context internaţional, pe capacitatea de a fi creativ în domeniul pieţei afacerilor şi de a transpune în practică elementele teoretice dobândite, pe abilităţi de a gestiona timpul, riscul şi resursele economice etc. 
  
Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Administraţie şi Afaceri pregăteşte licenţiaţi pentru Comunitatea oamenilor de afaceri având competenţe de natură economică şi juridică, de operare pe calculator şi limbi străine.
  
Pe piaţa muncii, licenţiaţii în Administrarea Afacerilor vor putea lucra în calitate de contabili, marketeri, negociatori, finanţişti, întreprinzători etc, sfera economică generând multiple oportunităţi pentru tinerii cu iniţiativă.
Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.